Úvod
Technická a emisná kontrola

Technická a emisná kontrola

Technická a emisná kontrola sú pravidelné kontroly, ktoré sú povinné v mnohých krajinách a sú zamerané na zabezpečenie, že vozidlá sú bezpečné na používanie na cestách a ich emisie sú v rámci stanovených limitov. Tieto kontroly pomáhajú znižovať environmentálny dopad vozidiel a zvyšujú cestnú bezpečnosť.

Čo zahŕňa technická a emisná kontrola?

Technická kontrola

Technická kontrola zahŕňa podrobnú prehliadku vozidla na zistenie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho bezpečnosť alebo prevádzku.

Kontrolujú sa rôzne systémy a komponenty vozidla, vrátane:

 • Bŕzdový systém (doštičky, kotúče, brzdová kvapalina atď.)
 • Podvozok a zavesenie kolies
 • Riadiaci systém
 • Svetlomety a osvetlenie
 • Stierače a čelné sklo
 • Pneumatiky (hlbka dezénu, tlak atď.)
 • Výfukový systém
 • Bezpečnostné prvky (bezpečnostné pásy, airbagy atď.)

Emisná kontrola

Emisná kontrola sa zameriava na meranie množstva škodlivých látok vypúšťaných z výfukového systému vozidla. Táto kontrola je kľúčová pre ochranu životného prostredia a overuje, či emisie vozidla spĺňajú normy stanovené príslušnými regulačnými orgánmi.

Kontrolujú sa najmä:

 • Oxidy dusíka (NOx)
 • Uhlíkový monoxid (CO)
 • Uhľovodíky (HC)
 • Pevné častice (u dieselových vozidiel)

Dokumentácia a certifikácia

Po úspešnej technickej a emisnej kontrole je vozidlu obvykle udelený certifikát alebo záznam, ktorý potvrdzuje jeho spĺňanie príslušných noriem. Tento dokument je potrebný pre legálne používanie vozidla na cestách a môže byť vyžadovaný pri poistení vozidla alebo jeho predaji.

V prípade, že vozidlo nespĺňa niektoré z kritérií technickej alebo emisnej kontroly, musí sa vykonať potrebná oprava alebo úprava, aby vozidlo mohlo byť znovu testované a certifikované. Regularita týchto kontrol sa líši v závislosti od jurisdikcie, veku vozidla a jeho typu. Je dôležité si uvedomiť, že pravidlá pre technické a emisné kontroly sa môžu líšiť v rôznych krajinách a regiónoch. Preto je dôležité v našom autoservise upozorniť ak sa vozidlom cestuje do zahraničia.

Máte záujem o túto službu?

Kontaktujte nás. Radi poslúžime Vášmu autu rýchlo a profesionálne s touto službou, ako aj s ďalšími kvalitnými službami od skúsených automechanikov.