Úvod
Všeobecná diagnostika vozidla

Pravidelná údržba a servis

O našej službe: Pravidelná údržba a servis

Pravidelná údržba a servis sú základnými kameňmi udržiavania vozidla v bezpečnom a spoľahlivom stave. Tieto služby zabezpečujú, že vaše vozidlo funguje efektívne, predlžujú jeho životnosť a môžu pomôcť v predchádzaní nákladných opráv. Pravidelná údržba zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

Výmena motorového oleja a olejového filtra

Jedná sa o jednu z najdôležitejších údržbových úkonov, ktorá zabezpečuje správne mazanie pohyblivých častí motora, čím sa znižuje opotrebenie a predlžuje životnosť motora.

Kontrola a výmena vzduchových a palivových filtrov

Čisté filtre zabezpečujú efektívnejšie spaľovanie paliva a lepší výkon motora. Znečistené filtre môžu viesť k zvýšenej spotrebe paliva a zníženiu výkonu.

Kontrola a výmena brzdovej kvapaliny a brzdových komponentov

Pravidelná kontrola brzdového systému zaisťuje bezpečnosť vozidla. Zahŕňa kontrolu opotrebenia brzdových doštičiek a kotúčov a výmenu brzdovej kvapaliny.

Kontrola a výmena prevádzkových kvapalín

To zahŕňa chladiacu kvapalinu, prevodovkový olej, kvapalinu posilňovača riadenia a iné kvapaliny podľa potreby.

Kontrola a údržba pneumatík

Zahŕňa kontrolu hĺbky dezénu, tlaku v pneumatikách a vyvažovanie kolies. Pravidelná rotácia pneumatík zabezpečuje rovnomerné opotrebenie a predlžuje ich životnosť.

Kontrola a výmena sviečok a zapalovacích komponentov (ak je to potrebné)

To zabezpečuje optimálny výkon motora a efektívnosť spaľovania.

Kontrola a údržba batérie

Zahŕňa kontrolu nabíjania, čistenie kontaktov a zabezpečenie, že batéria má dostatočnú životnosť a výkon.

Vizuálna kontrola vozidla

Kontrola svetiel, kontrola tesnenia okien a dverí, kontrola a údržba vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

Diagnostika a kontrola elektronických systémov

S pomocou špecializovaných diagnostických nástrojov môže servis identifikovať akékoľvek problémy s elektronickými systémami vozidla.

Technická kontrola a emisná kontrola

Pravidelná kontrola zabezpečí, že vozidlo spĺňa všetky normy a je bezpečné na používanie na cestách.

Pravidelné vykonávanie týchto úkonov zabezpečí, že vaše vozidlo bude spoľahlivé, bezpečné a udrží si svoju hodnotu dlhšie. Pravidelná údržba taktiež pomáha identifikovať a riešiť malé problémy skôr, ako sa zmenia na veľké a nákladné opravy.

Máte záujem o túto službu?

Kontaktujte nás. Radi poslúžime Vášmu autu rýchlo a profesionálne s touto službou, ako aj s ďalšími kvalitnými službami od skúsených automechanikov.